gianni farci nido in sardo cagliari sardegna

Asilo in nido in sardo a Cagliari. La presentazione della conferenza stampa

Qualche giorno fa abbiamo presentato il progetto di asilo nido in sardo. Vi propongo la presentazione della conferenza stampa da parte di uno babbi impegnati nel progetto, Gianni Farci.

Saludus
Beni benius a totus e gratzias po ratzias a iszias a is chi funessi innoi a s’ascurtai.
Si seus agataus oi po presentai su progetu de su niu imersivu o fitianu chi boleus fai partiri de s’annu chi benit.

Deu seu Gianni Farci e impari a is mamas e is babbus de “Spaciada sa Bregùngia” (unu grupu de babus e mamas chi funt spainaus po totu sa Sardinnia, lompendi finsas a Tàtari) eus detzidiu de pesai is fillus nostus in sardu, imparendi-ddi a fueddai prus de una lingua, circhendi sèmpiri – comenti dònnia mama e babbu – de ddus fai cresci in sa mellus manera chi si podit.

Poita fueddai prus linguas
Oi scieus ca unu pipiu chi crescit in d-unu logu aundi si chistionant prus linguas (asserit a nai in d-una sotziedadi o in d-unu ambienti bilingue o mellus plurilingue)  est unu pipiu prus abistu, chi arrennescit a mannu a imparai calisiollat chi siat lìngua a lestru, mellus e cun prus pagu trabballu.

Poita incumentzai de su niu?
Scieus puru ca de su primu mesi finsas a is 7 annus is pipius funt spòngias, pigant totu su chi podint e arrennescint a imperai finsas 5 linguas in su matessi tempus. Duncas primu si incumentzat e mellus est.

Poita su sardu?
● Seus sardus. Donniunu tenit abbisòngiu de sciri chini est e de aundi benit po cumprendi a mannu su chi bolit fai e aundi bolit andai. Sa lingua est una parti manna da s’identidadi de una persona e de una comunidadi.
● Chistionaus sèmpiri de bilinguismu pensendi perou a s’italianu e a s’inglesu.
Nosu teneus sa sorti de bivi in d-unu logu aundi ancora si fueddat una lìngua antiga chi est po totus is chi bivint me innoi una richesa.
In totu s’Europa ocidentali is linguas de su logu funt difèndias e cunsideradas che prendas.

Poita una scola fitiana in sardu?
Po ddus pesai fueddendi prus lìnguas, is pipius tenint abbisongiu de ascurtai e de chistionai in custas lìnguas. Sendi ca biveus in d-una sotziedadi italiofona (asserit a nai ca s’italianu tenit arrexinis mannas e si agatat in dònnia logu: a scola, in is istutitzionis, in sa televisoni, in radio, in is giornalis, in is lìbburus) s’unica manera po fai imparai e imperai su sardu a is pipius est a ndi pesai una scola imersiva/fitiana.
In totu s’Europa ocidentali sa lingua de su stadu est aici forti de strecai is lìnguas de su logu e s’arrespusta de is comunidadis po difendi sa lingua insoru est sa matessi: scolas imersivas/fitianas.

Su pipiu bivit sa lìngua de su logu a i-scola e in domu ma imparat finsas sa lìngua de su stadu poita dd’agatat in sa sotziedadi, cun sa televisioni, candu fait sport, candu bessit, candu ascurtat musica. Cussu chi scieus oi est ca in is logus aundi is scolas imersivas/fitianas tenint annus e annus de esperientzia is pipius chi ddoi andant, ant imparau sa lingua de su stadu che o finsas mellus de is àterus pipius.

Duncas, chi castiaus su trabballu chi funt fendi aforas (e is esemprus funt sèmpiri is pròprus: Corsica, Catalunnia, Paisus Bascus, Bretagna, Galles, Irlanda e aici sighendi) po comenti dda bieus nosu – sèmpiri circhendi de donai a is fillus nostus su mellus chi podeus – podeus sceti imparai de su tretu mannu chi funt fendi issus.

Pesai una scola imersiva/fitiana no bolit nai poni su sardu in logu de s’inglesu o de s’italianu, ma pensai a pesai un’ambineti plurilingue, aundi inglesu, sardu e italianu (o àteras lìnguas) bivint impari. No ndi boleus pigai nudda a nemus, boleus sceti aciungi.

Sa scola e is maistas
Cumenti babus e mamas eus pediu s’agiudu de sa scola “Bimbi in Allegria”, una de is mellus in d-unu de is logus prus bellus de Casteddu, su “Sacro Cuore”: nd’eus chistionau cun is maistas e sa dirigidora.  S’idea est pràxia e seus cumbintus chi si potzat fai unu bellu trabballu.

Comitau scientificu
E pensaus chi siat una bella oportunidadi cussa de sighiri su trabballu e ndi fai un’arrexonu scientificu. Po i-cussu seus circhendi s’agiudu de s’universidadi e de is assotzius chi trabballant cun su sardu.

Cuntatus
Po fai custu trabballu in sa mellus manera, seus circhendi cuntatus cun is assotzius europeus chi trabballant in custu campu, eus giai agatau s’agiudu de ELEN – European Language Equality Network – s’assotziu chi a livellu europeu difendit is linguas de logu, chi s’at finsas cumbidau a biri comenti trabballant is scolas imersivas/fitianas in totu s’Europa.

A is mamas e is babbus de Casteddu naraus de provai po un’annu, s’annu chi benit, cun su niu fitianu o imersivu, una scola aundi is maistus e is maistas fueddant intra de issas e issus e cun is pipias e is pipius sceti in sardu. Est un’annu, e bieus impai comenti andat. Nosu seus sigurus chi at a essi una esperientzia spantosa.

Is babus e is mamas chi si bolint aciungi podint intendi a mei o a is àterus, si lassaus acoa is numerus de telefunu e is mail

Emu a lassai chistionai Sara, chi est innoi po contu de sa scola Bimbi in Alegria.