ernesto concas enrico

Ernesto Concas: unu amigu, unu patriota, unu comunista

Ernesto Concas: unu amigu, unu patriota, unu comunista

Candu lompis a 43 annus, comenti a mei, e po arrexonis meda de sa vida connoscis genti apetotu, e no pagu, sutzedit. Sutzedit chi fatuvatu unu amigu, una amiga, unu parenti, po maladia o àteras arrexonis, no s’agatit prus.

Candu sutzedit no mi pongu a scriri in fb, twitter, instagram o calincunu àteru “social” malaitu. Chi oi arregordu a Ernesto no est poita Gabriella, o Efisio o Gianluca o Alberto o Benito o Pàulu, o àterus, funt de prus pagu importu. A fai classìficas est unu scimpròriu, a fai classìficas de sa genti morta est cosa chi no si podit intendi.

Tenemu 15 annus, cun d-un’àtera pariga de piciocus emus detzìdiu chi femus comunistas e, pustis de unu pagu de burdellu, femus arrennèscius a s’assentai a “Rifondazione Comunista”, tzìrculu “Palmiro Togliatti”, bia Buragna 20, Casteddu. Una de custas diis at a tocai a inghitzai a scriri sa stòria de su tzìrculu Togliatti…

Imoi perou arregordu chi innia apu atòbiau a Ernesto. Che a is “cow boys”, insaras nci fiat su disafiu aintru “stalinistas” e “trotzkistas”. Deu sèmpiri cun is primus, Ernesto sèmpiri cun is segundus. Oras e oras a fueddai de teoria polìtica, e fintzas a circai de dda fai.

Oras e oras, diis e diis arrenconaus in sa gruta de bia Buragna, e pariat chi ndi podiaus sciusciai totu.

Cungressus, motzionis, manifestadas, e si tocàt fintzas a si ndi pesai a is 5 po andai a donai boladoreddus a Machiareddu, chi no est chi si tocàt a fai “attacchinaggio”.

Ernesto nci fiat, prus matucheddu de mei, imparis cun Giuliano.


E nci fiat fintzas in s’istadi, candu provamus a andai arreu cun sa màchina cosa sua, e perou bortas meda su “radiatore” si moriat, e adiosu cuncertu, o festa.

S’arregordu prus forti de cussu tempus, po Ernesto, fiat su viàgiu a Itàlia e Olanda (Amsterdam). Deu tenemu 16 annus, o 17, issus (Ernesto, Giuliano e Luca Pireddu) unu bellu pagu de prus. Femus chena dinai, perou nci fiat sa possibbilidadi de andai a agatai genti in Firenze e Bologna, e pustis de partiri a Amsterdam.

Deu serbimu fintzas po s’ingresu! Deghinou comenti faiat Ernesto, chi no ddu fueddàt s’ingresu, a connosci piciocas in Amsterdam?

No m’arregordu beni comenti apu fatu a cumbinci a babbu e mamma a mi lassai andai, perou dd’eus fatu! In Firenze e Bologna eus crocau unu pagu aundi est capitau, fintzas in d-unu parcu, eus circau festas de comunistas e “case del popolo”, e pustis Amsterdam.

Chena dinai, s’ùnicu logu aundi podiaus crocai fiat unu “ostello” cun aposentus cun 32 letus (16+16) in su tzentru de su bixinau “a luci rosse”. Fiat unu “ostello” catòlicu e, chi boliaus papai po de badas una minestra faci a is 6:30 de merì, si tocàt a ascurtai una préiga de su predi, sèmpiri in ingresu.

E cun Amsterdam dda serraus innoi….

A Ernesto ddi praxiat meda a arregordai cussus annus e cussu viàgiu.

Pustis issu at inghitzau a abbitai àterus logus puru aundi si podiat fai mùsica, a s’interessai meda de cinema e archeologia, e deu apu sighiu cun sa polìtica e su stùdiu e is viàgius….mi ddu arregordu puru in sa facultadi de lìteras de Casteddu, cun su banghitu cosa sua, sèmpiri su pròpiu, in biblioteca.

Pustis de annus si seus torraus a abbitai, a s’inghitzu de is annus ’10, issu indipendentista, e deu chi pensu chi is sardus depint essi lìbberus de detzidi e de gherrai contras a su “genocidio” chi su capitalismu est portendi in domu nosta.

In su 2014 s’est acostau a su “tzìrculu Me-Ti”, e pustis a “Casteddu Citadi Capitali”, su progetu polìticu “civico-indipendentista” po sa citadi nosta chi eus provau imparis a ndi strantaxai. S’est candidau, e pustis puru est sèmpiri bèniu a is atòbius de su tzìrculu e de s’assòtziu Lìngua Bia.

Provàt a fueddai in sardu, mancai no tenessit gana de ddu studiai diaderus…

Custus ùrtimus annus dd’apu agiudau po una pariga de cositeddas e fatuvatu si biemus puru.

Ernesto, mancai prus mannu, fait parti de s’inzènneru nostu, nosu chi eus provau, eus gherrau, no si seus arrèndius mai, fintzas a oi, e no dd’eus a fai mancu in su benidori. Ernesto at a essi cun nosu, mancai no in figura.