lobina sanità

Sa sanidadi in Sardìnnia, unu lìbburu e una pariga de annotus

Sàbudu su 22 de ladàmini is sindacaus CGIL, CISL e UIL ant apariciau una manifestada po sa sanidadi pùbrica. Podiat andai mellus, ma no est andada mali.

Sa sanidadi, unu pagu che totu sa Sardìnnia, est morendi-sì. Fait mali a sciri chi teneus milliardus po una gherra chi at a agiudai casi a nemus, e centenas de pipias e pipius sardus no tenint su “pediatra”.

Innantis de sa manifestada de is sindacaus medas àterus ant manifestau.

No est forsis su momentu, fintzas pustis su chi est sutzèdiu in s’Universidadi de Casteddu, de fai unu sciòperu generali e generalizau e de blocai sa Sardìnnia fintzas a candu Solinas no si ndi andat?

Comuncas, custas diis mi seu postu a ligi e a studiai su stùdiu de Sumai Assoprof (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria), bessiu de pagu, chi tenit su tìtulu “Medici specialisti – Situazione al 2021, previsione al 2030”.

Po dda segai a crutzu, su stùdiu ammostat comenti sa Sardìnnia tenit una arrelata dotoris/bividoris meda prus arta de sa mèdia italiana.

In Sardìnnia no ammancant is dotoris.

E insaras ita cosa totu custus problemas e totu custu burdellu?

Tocat a ndi fueddai, e a ddu cumprendi.

Deu no seu unu espertu, perou una pariga de cositeddas ddas bollu scriri a su pròpriu.

Innantis duas chistioni de “mètodu”, chi perou tenint arresurtaus pràticus meda.

Primu: candu ant fatu is contus poita ant postu s’arrelata dotoris/bividoris e no s’arrelata dotoris/kilometru cuadrau?

Est fàtzili, chi unu est in Lombardia o in Roma, a tenni arrelatas bàscias. Perou in totu sa Barbàgia de Seulo, chi est atesu meda Casteddu e de Nùgoro, funt prus pagu de 5.000 e depint tenni is pròprius deretus sanitàrius de unu chi bivit in Monza. O no?

E insaras, poita no ant postu su datu cun chilometrus cuadraus? Seu seguru chi sa Sardìnnia iat a essi stètia ùrtima, atesu meda de totu is arregionis de Itàlia.

No est nexi de su pòpulu chi in Sardìnnia no nci bivit prus nemus, sa nexi est de chini tenit su poderi, in Casteddu e in Roma.

Su de duus: po tres mesis a s’annu sa Sardìnnia tenit meda prus bividoris po mori de su turismu. Poita no ant fatu custu contu in su stùdiu?

E andaus a su suci de sa chistioni.

Po dda serrai a crutzu, deu pensu chi su stùdiu unu pagu tengat arrexoni. Candu mi fatzu contai chi in spidalis medas de Casteddu ddoi at dotoris, mi nant chi funt bastanti, fintzas medas, chi no trabballant cantu podiant trabballai, ca certant pari pari, ca ddoi est sa polìtica, cussa mala, sèmpiri stichia, poita ammancant infirmeris e OSS.

In prus dotoris meda invècias de fai su trabballu insoru depint fai paperis (burocratzia).

No andat beni. Cumprendu fintzas poita una bella pariga de amigus mius imoi faint is dotoris in Fràntzia e Inghilterra.

In prus no eus ancora cambiau su arrolu (status) de sa “mexina de su territòriu”, chi depit bessiri pùbrica.

In prus, tocat a ponni arrègulas po is logus de trabballu: chi unu dotori, pagau beni, ddu mandant a trabballai in d-una bidda unu pagu atesu de aundi est nàsciu, ddoi depit andai, assumancu po 5 annus.

Sutzedit in logus meda de trabballu. Pustis, depit essi pagau de prus, seu diacòrdiu, perou est unu serbìtziu chi sa comunidadi depit tenni.