Sardìnnia tzèrriat Sardìnnia

Sardìnnia tzèrriat Sardìnnia. Una bella truma de agiudai

Su mundu, de su 24 de friàrgiu 2022, est bivendi una gherra mundiali. A una banda sa NATO imparicun s’Ucraina, e a s’atra banda sa Rùssia. Nemus, in Europa, est imperendi su fueddu “paxi”, e s’arriscu de una gherra nucleari e generalizada depit essi in su ciorbeddu de totus nosu dònnia dii. Insaras est beni benia sa manifestada de su 5 de donniasantu in Roma.

Sa Sardìnnia est bivendi sa “tempesta perfetta” (COVID, energia, gherra, sderruta econòmica), perou sa beridadi est chi totu custu sèculu podit essi, in sa stòria de su pòpulu sardu, s’ùrtimu.

A s’inghitzu de su sèculu sa Sardìnnia teniat 1.650.000 bividoris, prus o mancu, oi funt prus pagu de 1.500.000, contendi fintzas is chi tenint su bivimentu in Sardìnnia e perou bivint foras[1], e a s’acabbu de su sèculu, chi nudda càmbiat, ant a essi 1.100.000, totus bècius. Filla mia, nàscia in su 2020, at a bivi in custu mundu, e sa nexi at a essi de is sardus, no de àterus.

In sa era de su brunzu, est a nai su perìodu nuraxesu, in Sardìnnia nci fiant 500.000 bividoris. Eus cumprèndiu de ita seus chistionendi?

Atru chi PNRR, insularidadi, cadiras de creai po nci ponni chini portat 500 votus. Seus fueddendi de sa morti de is sardus.

Is piciocas e is piciocus de “Sardìnnia tzèrriat Sardìnnia” mi parit chi dd’apant cumprèndiu, forsis ca funt una generatzioni chi custu casinu est bivend-ddu.

Is primus arrigas de sa tzerriada est crara: “seus faendo una vida chentza seguresa e is cambaradas políticas chi de tropu tempus amministrant sa Sardigna no nosi arrapresentant. Políticos tropu afariaos a fàere e tènnere clientes, […] lassant is risorsas de sa Sardigna a torracontos istràngios. 

Una cambarada de polìticos po torracontos contràrios a su chi bisòngiant a sa parte manna de su pòpulu sardu, comente funt cussos de is multinatzionales, aziendhas mannas bonas a leare e pinnigare, fundhatziones privadas e massonerias chi decidint sa mala sorte de sa Sardigna”.

Cumprèndiu eis?

Deu pensu chi tengant arrexoni. E ddus bollu agiudai. No funt su benidori, depint essi su presenti.

Ita depit fai sa generatzioni nosta, est a nai is chi tenint prus de 40 annus?

  • S’impinnai;
  • Trabballai cun issus;
  • Favoressi su protzessu.

A totus is partidus, movimentus, organizatzionis interessadas naru: tocat a essi manilargus (generosi), ndi godangiaus totus e ndi godàngiat sa Sardìnnia.

“Sardìnnia tzèrriat Sardìnnia” at detzìdiu de furriai in totus is lìnguas de Sardìnnia su documentu de fundòriu.

Pensu chi nisciunu àteru partidu o organizatzioni polìtica dd’apat mai fatu, a su mancu po su chi ndi sciu deu. Est una bregùngia, e narat meda de su chi pensant de su sardu e de is atras lìnguas is chi setzint in consillu arregionali.

Dd’ant fatu ca sa Sardìnnia “plurilingue” est “la nostra infrastruttura immateriale più importante”.

A chini at firmau, a chini at a andai su 6 a S. Anna naru: imperai su sardu, sèmpiri, su 6 e is atras diis. Chi ddu connosceis pagu, no ddi fait nudda, ddu podeis amellorai dònnia dii unu pagheddu.
Chi si perdit sa lìngua si perdit su pòpulu e po totus nosu no nci at a essi prus nudda.

Chini fueddat su 6 ddu fetzat in sardu. Mancai sballiendi, no ddi fait nudda.

Iat a essi sa primu grandu diferéntzia cun totus is àterus, pròpriu totus, chi faint polìtica e setzint in consillu arregionali e in totus is àterus logus aundi ddoi at su poderi.

S’eus a arreconnosci: a una banda nosu, su pòpulu, e a s’àtera is àterus, chini est strechendi-sì.[1] E funt medas. Cfr. Piras-Lobina, Emigrazione giovanile qualificata in Sardegna – L’emigrazione giovanile sarda in cifre. Politiche e confronto col Mezzogiorno d’Itali e d’Europa, Fondazione Sardinia 2018, http://www.enricolobina.org/wp/2018/02/04/emigrazione-giovanile-qualificata-in-sardegna-lo-studio/