logo image

Apitzus de sa rappresentàntzia e de s’avolotu

September 18th, 2017  |  Published in In evidenza, Politica

Download PDF

orgosolo

Apitzus de sa rappresentàntzia e de s’avolotu

Su tempus pòliticu chi seus bivendi est tempus lègiu, pruschetotu poi s bideas de nosaterus. Po imperai una manera de nai becia, seus in “d-unu periodu de torrada”.

Sa sociedadi sarda, impari a sa italiana, de manera profunda, est andendi faci a sa dereta. Est a nai ca sa bisura de su mundu chi oi est normali est sa “chi depeus gherrai unu contras a s’atru, e su mundu a s’acabu no si podit cambiai”.

In Sardìnnia sa gherra po s’autogovernu de sei e contras a su disterru e a sa poberesa no acabant po si trasformai in d-una propònnida polìtica manna o in d-unu movimentu mannu. A s’imbressi, de cussu teneus abbisongiu: unu movimentu chi durit annus, mannu, chi siat in dònnia bidda e in dònnia tzitadi.

Sa beridadi est ca is chi faint polìtica oi funt meda de mancu de is chi dda faiànt antis. Is chi fueddant de polìticia funt issus puru smenguaus. A pensai de binci is eletzionis in d-una sociedadi diaici est de macus.

Custu est su chi pertocat sa polìtica. Po su chi pertocat is movimentus, podeus nai chi no esistint. Is sindacaus aturant citius, e is atrus movimentus no funt aici mannus e longus de cambiai sa sociedadi, de bisura econòmica o culturali.

 

Calincuna dii a oi fia fueddendi cun d-unu cumpangiu, e apu intendiu cosas chi pensamu superadas. M’at nau: “tocat a scerai aintru sa rapresentàntzia e su fraigai unu movimentu sotziali”.

Po ddu in d-una atra manera, nci ant essi is chi si faint is eletzionis, e is chi faint is movimentus sotzialis.

 

No seu diacòrdiu. Custa bisura, becia meda, est filla de una istoria chi no at fatu binci a nemus.

Su votai, po chini nci andat, est una scera de libertadi. Chini no nci andat no nci andat poita no ddu at una propònnida chi ddi praxat. Chini andat a votai poita ddu pagant est unu chi est disponibili a agiudai su sistema, e tenit su poderi de ddu fai.

 

Sa beridadi est ca depeus discuti meda apitzus de ita est sa democratzia oi, e apitzus de comenti dda boleus, e comenti dda praticaus dònnia dii.

In s’interis, a pensai de si scaresci de is eletzionis in su 2017 in Sardìnnia e in Europa  mi parit siat chena sentidu, sceti poita sa genti ancora andat a votai.

A parri si podit puru detzidi de no andai a votai, e si podit puru detzidi de ddu fai cun d-una bisura polìtica. A pensai de mollai custa manera de partecipai po sempiri, no ddu cumprendu.

A s’imbressi, a pensai ca is eletzionis funt s’ùnica manera de fai polìtica, s’ùnica arrexoni de sa polìtica, no tenit sentidu.

 

Chi sa pregunta est “nci funt personis chi faint polìtica scenti po godangiai dinai e po bessiri in telebisura?” s’arrespusta est eja.

Chi sa pregunta est “nci funt personis, chi connoscieus e chi eus agiudau, chi ant fatu polìtica po si setzi a satzai?” s’arrespusta est eja.

E pustis?

 

Un annu a oi seu andau a Andalusia, e innia apu atobiau puru unu cumpangiu de su SAT (Sindicato Autonomo de los Trabajadores), chi connoscit s’Itàlia beni meda, poita nci at biviu.

Fueddendi sa is movimentus sotzialis in Pisa, m’at contau ca fiat spantau ca innis is cumpangius no si presentant a is eletzionis. Teniant una fortza chi ddis podiat permiti de fai medas cosas.

 

Po dda segai in crutzu, pensu ca oi in Sardìnnia, e in Italia, baleus pagu e nudda poita seus abarrendi frimmus, puru apitzus de custas cosas, a bideas chi no s’ant fatu andai aillargu meda.

 

 

Download PDF Tags:

Comments are closed.

Twitter

Follow @EnricoLobina on twitter.

February 2020
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27 January 2020 28 January 2020 29 January 2020 30 January 2020 31 January 2020 1 February 2020 2 February 2020
3 February 2020 4 February 2020 5 February 2020 6 February 2020 7 February 2020 8 February 2020 9 February 2020
10 February 2020 11 February 2020 12 February 2020 13 February 2020 14 February 2020 15 February 2020 16 February 2020
17 February 2020 18 February 2020 19 February 2020 20 February 2020 21 February 2020 22 February 2020 23 February 2020
24 February 2020 25 February 2020 26 February 2020 27 February 2020 28 February 2020 29 February 2020 1 March 2020

Cerca articolo

Archives


Twitter

Follow @EnricoLobina on twitter.

You Tube

Whoops! There was an error retrieving the YouTube videos