Sahra Wagenknecht – Contro la sinistra neoliberale – su lìbburu

Sahra Wagenknecht – Contro la sinistra neoliberale – su lìbburu

Sahra Wagenknecht est una polìtica tedesca, chi setzit in su Stamentu de su 2009. Fiat in su PDS (Partei des Demokratischen Sotzialismus, Partidu de su Sotzialismu Democràticu). Su PDS una bella pariga de annus a oi at cambiau in “Die linke” (Sa Manca), e issa cussu partidu dd’ati ghiau, cun incarrigus de importu.

Imoi nc’est bessia, e est sutzèdiu unu casinu. Sa “Die Linke” s’est sciusciada in su Stamentu (Su Bundestag), e no si scit ita at a sutzedi a is eletzionis europeas.

Sara Wagenknecht s’est faendi su partidu suu. 

Medas de is arrexonis de s’arrogadura aintru Sara Wagenknecht e sa Die Linke funt in custu lìbburu, chi est bessiu in su 2021 in tedescu, e in su 2022 in italianu. In sardu no esistit, comenti medas àterus lìbburus.

Sa partecipatzioni polìtica in s’Europa ocidentali est bàscia meda, e is arresurtaus de chini (narat de) difendi is trabballadoras e trabballadoris no funt bonus.

Comenti scritu in su tìtulu, po sa Wagenknecht s’arrexoni sa derrota est de agatai in sa “manca neoliberali”, chi s’est pigada s’egemonia, e chi cumandat in sa manca lèbia, moderada, e fintzas in sa manca prus “estremista”.

Wagenknecht at scritu lìbburus medas impitzus de custas chistionis, chi ant bèndiu meda in is logus aundi si ligit su tedescu. Imoi teneus sa possibilidadi de dda ligi in italianu puru.

Su lìbburu contat ita est sa “manca neoliberali”, comenti at arrovinau su movimentu de is trabballadoris, e comenti ndi depeus bessiri.

Est unu lìbburu militanti.

In Itàlia medas iant a nai chi est unu lìbburu “rossobruno”.

No seu diacòrdiu. No ddoi at nudda de “reazionario” o “de dereta” in su chi scrit. Unu podit no essi diacòrdiu, ma est una àtera chistioni.

Is arrexonis de su smenguamentu de sa partecipatzioni pùbrica de is classis popularis a sa polìtica funt medas, e calincuna tenit arrexinis antigas. Perou est beru, comenti scrit Wagenknecht, chi is classis popularis ant cumprèndiu chi sa polìtica no ddi serbit, poita no cambiat sa vida insoru, mancu candu ddu narat, poita sa polìtica de sa “manca” est interessada de prus a sa genti de sa “manca neoliberali”.

Ma chini funt custus? Est sa genti cun sa laurea chi bivit in zonas urbanas. Funt issus su “core business” de su chi tzerriaus “manca”.

Sa manca bit sa sociedadi, e is polìticas de portai ainnanti, partendi de chini fait cussas vidas, no partit prus de is prus pòburus, chini bivit in logus lègius e cun pagu dinai.

Chi calincunu bolit fai s’avolotu, o bolit fai polìtica a sa parti de is prus pòburus, de is trabballadoris pòburus, depit partiri de custu lìbburu, e de custu cunsideru. Chi est su pròpriu chi, calincunu annu a oi, at fatu Thomas Piketty in su lìbburu “Capitale e ideologia”.

Su lìbburu est longu, mannu, cumpriu.

Ddoi at unu arrexonamentu sintzeru, craru e « ereticu” impitzus de su disterru.

A s’imbressi, una debilesa manna est chi no si fait una analisi forti impitzus de sa polìtica estera, de sa Nato, de sa Germania, in custu mundu chi dda bit ancora scraa de is Istadus Unius.

Arremonu a sa Germania ca su lìbburu est “Germania-centricu”. In dònnia pàgina si bit chi est scritu in tedescu po is tedescus, e su capìtulu (Progresso e non falsità: un nuovo tipo di proprietà per un’economia più innovativa) partit de is carateristicas de s’econòmia tedesca, po lompi a bellu proponimentus, chi andant beni po sa Germania, no apetotu.

Su capìtulu “Un futuro digitale con dati al sicuro dai ficcanaso”, a s’imbressi, est unu capìtulu chi presentat polìticas de inghitzai apetotu.

A ùrtimu tocat a sutalineai chi Sara Wagenknecht, chi tenit una formatzioni marxista, torrat fatu fatu impitzus de duus fueddus chi su marxismu italianu, in sa volgarizatzioni de is ùrtimus 50 annus, at arrefudau: comunidadi e identidadi.

Wagenknecht fait sa gherra a su « cosmopolitismu » de sa « manca » de oi, e spricat is arrexinis positivas de sa comunidadi e de s’identidadi, chi funt cosas de importu po su pòpulu, est a nai sa grandu majoria de chini bivit in d-unu logu, is proletarius.

No funt fueddus nous po unu sardu e perou, a dolu mannu, sa manca innoi puru ddus at scarèscius.

Po dda serrai, custu est unu lìbburu po is chi pensant, comenti a mei, chi sa gherra de classi, chi andat impari a sa gherra de liberatzioni de is pòpulus, esistit ancora, e chi dda funt bincendi is àterus. Wagenknecht ti spricat ita eus sballiau, e de aundi torrai a inghitzai. No est Marx, e mancu Lenin, perou est una fèmina de gabbale.