Lingua Bia Fàbiu Usala enrico lobina

Disìgiu de normalidadi – de Fàbiu Usala

Disìgiu de normalidadi.

Totus seus bivendi una cosa mai bìvia. Seus biendi una cosa mai bista, mancu inténdia de contus antigus. Chini dd’iat a essi pentzau mai de s’agatai presoneri in domu sua? Seus duncas connoscendi una manera deunudotu  noa de bivi, fatuvatu po calincunu mellus ma fatuvatu peus puru, atesu meda de sa normalidadi de sèmpiri e capassu puru chi ancora no si ndi siaus acatendi de cantu at a cambiai prus ainnantis cun su tempus.  E fortzis in medas sa normalidadi seus disigendidda. Sa de is contus e de is dìcius, de is fainas antigas sèmpiri agualis, dónnia dii, dónnia mesi, dónnia annu. Sèmpiri totu aguali. Sa normalidadi de sa birra impari cun is amigus sa gióbia a is noi oras de a mirii e de su cìnema impari cun sa famìllia su domìnigu a miriceddu. E invecis, po pagu, seus a tretu de no ndi porri chistionai de sa normalidadi chi connoscemus mancu duus mesis a oi. Po no passai de sbeliaus “E ita est is mortus no ddus as bistus?”. Aici est. Candu biveus cosa aici, su mellus est a si nci ghetai a totu tirai a agiudai. Chi ses dotori, soligianu, polìticu. A totu dii circhendi de fai su mellus po ndi scabbulli mancai unu in prus sceti de su spéntumu chi nci afungat custu mali mandiadori. A dónnia manera a cussa normalidadi frastimada su prus de is bortas ddoi depeus torrai. Totus. Sa normalidadi mia fiat e est a trabballai in su movimentu linguìsticu sardu. Is cosas prus piticas, prus pagu connotas, ecetotu is curturas comunitàrias prus mannas, in simanas aici arriscant de prus de si nci sparessi, ingùrtias de custu mundu chi fatuvatu parit si ndi scarèsciat de is arréxinis suas e su sciovinismu de is stadus natzionalis manigiau de is polìticus che a aina comunitària, smìnguat sèmpiri de prus is calidadis diaderus identitàrias de is arréxinis chi eus arremonau chi iant depi essi un’arma contras de su sciovinismu natzionalista etotu, ca cuat e sperdit lìnguas, curturas, connoscéntzias chi ant pesau su mundu e aìnturu de custas lìnguas, curturas e connoscéntzias ddoi seus nosu puru che a sardus. Ma s’arrealtadi de su Covid-19 ti nci torrat a ingurti a tui etotu. Is mortus, medas, tropus, ti càstiant e ti nant chi imoi no est tempus po cosa aici. Imoi tocat a binci su virus. Est berus. Est aici. Ma deu ddu bollu scriri a su própiu. Ca is arrexonamentus fatus imoi, a solus puru, ant a serbiri po cumprendi mellus su chi fintzas est aturau chena de fai.

Po sa lìngua sarda sa biridadi est chi seus a “stantziamentu zeru”. Zeru de dinai po su sardu. Lassendi a una banda su dinai chi nd’arribbat dónnia annu po mori de sa lei 482 de su stadu italianu e chi in prus sa Regioni Autònoma no at imparau ancora a manigiai cun is arrégulas ministrativas noas chi intrant sa cambiada de cumpeténtzias de stadu a issa etotu. Custu zeru est su chi si torrant is annus de nudda chi ant portau sa polìtica linguìstica e su bilinguismu a no esisti in Sardìnnia. Tocat a nai chi is própius arrexonamentus ddus ant obertus po sa sanidadi puru e po sa calidadi de mundu chi sa polìtica at pesau in custus annus de nudda o mancai annus de sperdìtziu. Su capitalismu est meri de su mundu giai in dónnia logu, prumitendi in dónnia logu dinai meda e trabballu. Ma custu sistema económicu no est arrennésciu a castiai diaderus a is óminis, a su coru, a su ciorbeddu e a is apretus intzoru, prus chi no a sa buciaca. A bogai dinai de sa sanidadi tanti gi s’est torrau a contu imoi, àteru chi trabballu est. In is tretus de tempus che a custu sa calidadi de sociedadi chi eus pesau cun aìnturu is arrelatas socialis, is serbìtzius po sa pertzoni, is scolas, is logus po fai curtura balint prus de su dinai. E nosu chi trabballaus cun su sardu gi ddu scieus cantu fàulas nos’ant contau narendisì chi sa lìngua nosta no serbiat a nudda.

Oi cun su serbìtziu digitali e is cursus de sardu on line seus cumprendendi prus mellus ancora cantu a is sardus ddis interessit sa lìngua intzoru. Cantu sa lìngua potzat essi médiu bonu a ti fai agatai in domu tua mancai atesu e incotiu a solu. Po sorti de totus is piciocus chi creint ancora in d-unu mundu no uniformau, no standardizau, no totu aguali funt medas, aìnturu de is làcanas sardas e disterraus puru. Unu mundu aundi totu is curturas de su mundu potzant agatai unu logu. Custu a parri miu est su pentzamentu bonu chi s’agatat povintzas in is contus malus e duncas mancai siaus a “stantziamentu zeru” po su sardu e is dotoris siant certendi imoi puru po no si nci fai papai issus etotu de su Covid-19, podeus pentzai de nci torrai a una normalidadi mellus de sa chi connoscemus, ca imoi su scramentu est mannu diaderus. Po totus.

Di Fabio Usala leggi anche: http://www.enricolobina.org/situ/?s=f%C3%A0biu+usala&post_type=postPer rimanere informato sulle iniziative di Lìngua Bia: https://twitter.com/LinguaBia o https://www.facebook.com/LinguaBia/